ورزش های سنتی

نیزه‌بازی | Cirit Oyunu

این بازی یک بازی گروهی است که شامل دو تیم از مردان اسب سوار که نیزهای چوبی یکدیگر را به سمت نقاط امتیاز پرتاب می‌کنند. در دوران عثمانی این یک بازی رزمی متداول بود که نشان‌دهنده شجاعت شرکت کنندگان بود، رقابت‌ها در میدان اسب دوانی (هیپودروم) استانبول برگزار می‌شود. به‌رغم محبوبیت، در سال 1826 سلطان محمد II چون این ورزش را خیلی خطرناک می‌دانست، آن را ممنوع کرد. هرچند این بازی تا حدود 50 سال پیش به‌طور منظم برگزار می‌شد، ولی در حال حاضر این بازی در چند منطقه و در جشن‌های خاص برگزار می‌شود، عمده این مناطق اطراف ارزروم و کارس (Kars) در شرق ترکیه است، البته اجرای این بازی را می‌توانید در قونیه، در آناتولی مرکزی و در بالیکسیر در اژه ببینید. 
 
 
 
 

کُشتی روغنی | یاغلی گولش

کُشتی روغنی نمونه‌ای از این ورزش محبوب ملی است که چون بدن حریف‌ها به‌طور کامل با روغن چرب شده بسیار دشوار است. حریف‌ها لباس‌های سیاه محلی می‌پوشند و مراسم هرسال در ژوئن و در چمنزاری که دقیقاً بیرون از ادیرنه (Edirne) است برگزار می‌شود. این ورزش تحت عنوان کیرکپینار (Kirkpinar) شناخته شده که به معنی «چهل چشمه» است و گفته می‌شود که نام آن برگرفته از چهلمین جنگجوی عثمانی است که در قرن 14 اولین تنگه داردانل به اروپا را ایجاد کرد.